Open source v šedi podnikového nasazení (1/2013)

OPEN SOURCE & praxe, 1/2013
První číslo roku 2013, které otevírá třetí ročník existence magazínu Open source & praxe, přibližuje, jak se open-source řešení uplatňují v běžné podnikatelské praxi a v každodenní provozní agendě organizací. Zatímco první dva články nabízejí pohled na využití open-source softwaru v rámci dvou výrazně odlišných prostředí (státní příspěvková organizace a soukromá výrobní firma), třetí představuje nástroj z kategorie groupware pro podnikovou komunikaci a administrativu. První článek kromě toho předkládá postřehy o zkušenostech firmy, která svůj obchodní model postavila na open source:

„Produkt samotný je klientům poskytován zdarma. Na rozdíl od jiných komerčních řešení na trhu platí klient pouze práci odborných konzultantů při nasazování (procesní analýza, úprava na míru, testování, proškolení apod.), a to v předem stanoveném rozsahu a kvalitě. Zákazník tak není vystaven dalším výdajům za licenční podporu produktu nebo drahý hardware.“

Seznam vydaných článků

Pokud potřebujete kvalitně zpracované texty o úspěšném nasazení open source, můžete využít články, které v Open source & praxe vyšly. Poskytujeme naše materiály také médiím pro vydání na webu i v tisku. Více informací a seznam všech dostupných článků najdete v sekci Vydané články. V tomto čísle vyšlo:

  • Národní park Šumava využívá český identity management postavený na open source
  • Open source šetří prostředky ve výrobní firmě
  • Zimbra: server pro sjednocenou komunikaci a sdílení dat ve firmě

Číslo bylo rozesláno vybraným úřadům, organizacím a profesionálům. Po určité době bude PDF na těchto stránkách uvolněno ke stažení.